Horecataxaties

Taxatie en waardebepaling van uw horeca?

Taxeren van horecavastgoed en bedrijfsexploitaties is een specialisme. Naast de benodigde marktkennis, zijn o.a. de economische aspecten, financiële gegevens en  wet- en regelgeving van essentieel belang om tot een goede marktwaarde te komen. De medewerkers van Horeca Advies Partners zijn u graag van dienst met o.a. vastgoedtaxaties en bedrijfsexploitatietaxaties.

Horeca Advies Partners is gespecialiseerd in het taxeren en waarderen van exploitatie gebonden vastgoed. De taxatie van exploitatie gebonden vastgoed is onmisbaar bij een financieringsaanvraag, verkoop, aankoop, bedrijfsuitbreiding of fusie. Om tot de juiste waarde te komen hanteren wij meestal een drietal berekeningsmethodieken.

De berekeningsmethodieken worden uitgebreid onderbouwd in onze taxatierapporten. Onze taxatierapporten voldoen aan de eisen zoals deze worden gesteld door branche organisaties, verenigingen en financiële instellingen. Er gelden strikte regels voor taxaties vanwege de kwetsbaarheid en gevoeligheid van de informatie.

Onze taxateurs zijn:

  • Aangesloten bij VastgoedPro
  • Ingeschreven bij VastgoedCert
  • Aangesloten bij belangrijke organisaties (NRVT)
  • Taxatierapporten volgens de recente eisen (IVS/EVS)

Heeft u een vraag over een taxatie? Of wilt u door ons een taxatierapport laten opstellen?

U kunt ons bellen op +31 (0)85 – 760 02 29 of e-mailen naar info@hap-horecamakelaardij.nl.

Afspraak maken?