DutchEnglish
/
Beheer horeca panden
Minder zorgen & meer rendement
/

HAP Beheer Horeca Panden, betrouwbare partner voor beheer van al uw (horeca)vastgoed!

Actueler dan ooit te voren. Corona heeft grote impact op onze maatschappij. Sinds 15 maart 2020 zijn alle horecabedrijven gesloten. Dit heeft enorme gevolgen voor de solvabiliteit en liquiditeit van uw huurders met alle mogelijke gevolgen van dien. Hoe moet u hiermee omgaan? Wat als uw pand onverhoopt leeg komt te staan? Moet u uitstel van (huur)betaling geven? Is het goed zaken doen met een curator? Tal van vragen waarmee u op korte termijn geconfronteerd kan worden.

HAP Beheer Horeca Panden heeft jarenlange ervaring met beheer van horecapanden waardoor er zelfs voor de meest onvoorziene en ongewone situaties bij ons een scenario klaar ligt.

U kunt onze dienstverlening nu tijdelijk afnemen met een korte (6 maanden) looptijd. Zo kunt u het gemak in deze roerige tijden zelf ervaren!

Bij ons kantoor kunt u kiezen uit een Administratief beheer of Volledig beheer. Onderstaand vindt u een globaal overzicht van de mogelijkheden.

Activiteiten/werkzaamhedenAdministratiefVolledig
Versturen facturen
Innen en doorstorten waarborgsommen/bankgaranties
Innen en doorstorten inkomende huurbetalingen
Aanmanen (3 stuks)
Telefonische opvolging na aanmaning
Persoonlijk bezoek bij wanbetaling en opstellen plan van aanpak met huurder
Indien noodzakelijk opstarten incassoprocedure*
Proces verbaal van oplevering
Eindinspectierapport
Opmaken horecaspecifiek huurcontract*
Meldpunt huurder(s) financiële zaken
Generatie rapporten en overzichten
Indexatie huurprijs
Bewaking expiratiedata huurcontracten
Jaarlijkse check verzekering
Huurprijsherzieningprocedure*
Opnamerapport bij aanvang
Onderhoudsplan (optioneel)
Meldpunt huurder(s) technische zaken
Beoordeling technische zaken op locatie
Opvragen offertes technische zaken derden
Coördinatie uitvoering technische werkzaamheden
Rapportage uitgevoerde werkzaamheden
24/7 bereikbaarheid
Afsluiten en coördineren van onderhoudscontracten
Opstellen noodplan bij dreiging faillissement
Speciale kortingen op overige diensten**

* afzonderlijke kosten van toepassing, vraag naar meer informatie; ** kortingen op verkoop- en verhuurdiensten van HAP Horecamakelaardij

Direct een afspraak maken?
Open chat
Hulp nodig?
Hallo,
Kunnen wij je helpen?