Administratief Beheer

U heeft geen behoefte aan administratieve rompslomp, maar wil de technische zaken zelf in de hand houden. Het uitbesteden van administratief beheer ontzorgt u door de zeer complete en professionele backoffice van onze afdeling.

Administratief beheer betekent dat wij alle administratieve taken zoals facturering, incassering, aanmaning en indexering uit handen nemen. Daarnaast  worden desgewenst benodigde huurcontracten en documenten door ons kantoor opgesteld en aan u verstrekt. Het opnieuw verhuren van uw panden kan tegen een gereduceerd tarief worden uitgevoerd door HAP Horecamakelaardij. Indien wij signaleren dat uw huurder te weinig huur betaalt voor de gehuurde ruimte dan kunnen wij zorgdragen voor een professionele huurprijsherzieningsprocedure.

HAP Beheer Horeca Panden heeft veel ervaring met het opstellen van (horecaspecifieke)huurcontracten en is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving daaromtrent.

De huurinkomsten en waarborgsommen lopen via onze derdengelden rekening van Stichting Derdengelden. Sex sub

  • Huurafrekening: elke 10e van de maand ontvangt u een gedetailleerd en duidelijk overzicht met de te ontvangen huren en de kosten die wij voor u hebben voldaan. De opbrengsten worden op uw rekening(en) overgemaakt.

  • Huurverhoging: wij zorgen voor de jaarlijkse huurverhoging en alle correspondentie daaromtrent.

  • Huurderverklaringen: bij vertrek van de huurders wordt tegenwoordig bijna altijd gevraagd een huurderverklaring in te vullen, wij doen dit uiteraard voor u.

  • Huurfacturen: Indien u heeft verhuurd aan een bedrijf, dan versturen wij maandelijks de huurfacturen en verhogen de huur met de index.

  • Borg: Wij incasseren de borgen en storten deze aan u door. Bij een vertrekkende huurder kijken wij of er kosten zijn gemaakt of achterstanden zijn om te verrekenen met de borg.

  • Juridische procedure: mocht u onverhoopt in een conflict komen met uw huurder dan hebben wij de kennis en de contacten op juridisch gebied om dit proces te begeleiden of u te adviseren.

  • Klachten huurders: indien een huurder klaagt over bijvoorbeeld onderhoud, medehuurders of buren, zullen wij de klachten in behandeling nemen.

  • Aanmanen: wij sturen brieven die voldoen aan de laatste wettelijke voorschriften en zullen de huurders persoonlijk benaderen. Bij een borgstelling benaderen wij de borgsteller, geven de vordering uit handen bij een gerechtsdeurwaarder en begeleiden het gehele proces tot en met de uitzetting.

  • Contacten leveranciers: wij onderhouden de contacten met bijvoorbeeld gemeente, regionale overheden en waterschappen.

De standaard vergoeding voor administratief bedraagt 4% van de huuropbrengst (+ service en overige kosten) die wij ook daadwerkelijk voor u hebben geïncasseerd. In de meeste gevallen kunnen wij deze aan de huurder doorbelasten. Voor het opzetten van de administratie en beheer rekenen we eenmalig € 795,= excl. BTW.

Neemt u contact op voor meer informatie door middel van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer +31 (0) 85-760 0229, per email via beheer@hap-horecamakelaardij.nl.

Afspraak maken?